“Kung iniisip mong susuko ka na, isipin mo na lang kung bakit ka nag-umpisa.”
-JC TAN BITES
actor, model, and a proud Abreño
#AsensoAbreño #AwesomeAbra #FacesofAbra

“Kung iniisip mong susuko ka na, isipin mo na lang kung bakit ka nag-umpisa.”

 

-JC TAN BITES

actor, model, and a proud Abreño

 

#AsensoAbreño #AwesomeAbra #FacesofAbra