Liquor Ban, Gun Ban, 40-km per hour speed limit

Maipatungpal ti Liquor Ban ken Gun Ban iti Abra manipud February 1-9, 2018 kabayatan ti CARAA Meet 2018. Kasta met a maipatungpal ti 40-km per hour speed limit iti ili ti Pidigan, Peñarrubia, Bangued, La Paz, Tayum, and Lagangilang.   #CARAA #CARAA2018 #CARAAbra #abra

READ MORE