First Monday of December 2017

    Naaramid ti Flag Raising Ceremony sadiay Kapitolyo para iti umuna a Lunes iti bulan ti Disyembre nga indauloan ni Bise Gobernador Ronald Balao-as karaman dagiti nadumaduma a national government agencies. Nangted met ti pep talks dagiti representatives manipud iti National Tobacco Administration, Department of Trade and Industry, ken ti National Food Authority. #AsensoAbreño

READ MORE