24IB celebrates 67th Founding Anniversary in Abra

  24IB “Wildcat” Battalion, Philippine Army celebrates its 67th founding anniversary at Brgy. Talogtog, Lagangilang, Abra on August 16,2018 with Major General Felimon T. Santos, 7th Infantry Division Commander with the theme: “Mahusay at matapat na pagsisilbi sa bayan na pinatibay sa loob ng animnapu’t pitong taong matibay na samahan”. During the program, Major General… Read more »

READ MORE