Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.
#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra

Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.
#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra

Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.
#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra

Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.
#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra

Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.
#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra

Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.
#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra

Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.
#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra

Napnuan ragsak dagiti atleta ti softball idi ipadas da dagiti sapatos nga usarenda inton CARAA Meet 2018. Daytoy ket sagut t Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos.

 

#caraa2018 #caraabra # caraasoftball #asensoabreño #abra