Congratulations kadagiti sumaganad a nangabak iti napalabas a PSEP/National Values Competition a naangay sadiay Baguio City a sinuportaran ti Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos:
1st Place Sayawit Secondary – Abra High School
3rd Place Sayawit Elementary – Bulbulala Elementary School
4th Place Tagis Talino Elementary – Pulot Elementary School
6th Place Poster Making Elementary – Manabo Pilot Elementary School
11th Place Poster Making Secondary – Manabo National High School
19th Place Tagis Talino Secondary – Tiempo National High School

Congratulations kadagiti sumaganad a nangabak iti napalabas a PSEP/National Values Competition a naangay sadiay Baguio City a sinuportaran ti Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos:
1st Place Sayawit Secondary – Abra High School
3rd Place Sayawit Elementary – Bulbulala Elementary School
4th Place Tagis Talino Elementary – Pulot Elementary School
6th Place Poster Making Elementary – Manabo Pilot Elementary School
11th Place Poster Making Secondary – Manabo National High School
19th Place Tagis Talino Secondary – Tiempo National High School
#psep #asensoabreño

 

Congratulations kadagiti sumaganad a nangabak iti napalabas a PSEP/National Values Competition a naangay sadiay Baguio City a sinuportaran ti Provincial Government of Abra nga idadauloan ni Gov. Joy Bernos:

1st Place Sayawit Secondary – Abra High School

3rd Place Sayawit Elementary – Bulbulala Elementary School

4th Place Tagis Talino Elementary – Pulot Elementary School

6th Place Poster Making Elementary – Manabo Pilot Elementary School

11th Place Poster Making Secondary – Manabo National High School

19th Place Tagis Talino Secondary – Tiempo National High School

 

#psep #asensoabreño